Yksityinen hammaslääkäri Suomessa vuonna 2016

Jonotanko vihlovan hampaani kanssa kunnalliseen hammashoitoon vai maksanko itseni kipeäksi yksityisellä puolella? Tämä kysymys on ensimmäinen, joka monelle tulee mieleen pohtiessaan valintaa julkisen ja yksityisen hammashoidon välillä. Yksityisten hammashoitoloiden eduksi mielletään yleensä nopea hoitoonpääsy sekä yksilöllinen ja laadukas hoito. Myös tunne siitä, että voi itse vaikuttaa toimenpiteessä käytettävään kivunlievitykseen tai muihin hoitoon liittyviin seikkoihin saa osan potilaista hakeutumaan yksityiseen hammashoitolaan.

Yksityisten hammashoitoloiden etuihin täytyy lukea edellä mainittujen ohella niiden tarjoama laaja skaala erilaisia palveluita. Näihin kuuluvat lukuisat tavat kohentaa hampaiden ulkonäköä; miltä kuulostaisi vaikkapa hammaskoru timantilla? Erityisen suosittua on hampaiden valkaisu, jossa käytettävät menetelmät vaihtelevat vetyperoksidivalkaisusta laservalkaisuun. Valkaisun voi toteuttaa kokonaan hoitolassa tai sieltä ostettavan kotivalkaisusetin avulla myös kotona. Jos haaveena on Hollywood-hymy, voi hampaiden ulkonäköä muuttaa keraamisilla kuorilla. Niillä on mahdollista muokata värin lisäksi esimerkiksi hampaiden pituutta.

Hammaskorun voi hankkia yksityiseltä hammaslääkäriltä

Kosmeettinen hammashoito on kuitenkin vain yksi tarjolla olevista palvelutyypeistä. Yksityisissä hammashoitoloissa tehdään samoja hoitoja kuin kunnallisessakin hammashoidossa. Tällaisia ovat esimerkiksi hampaiden paikkaus, juurihoito sekä iensairauksien hoito. Muun ohessa limakalvomuutosten tutkiminen kuuluu hammastarkastukseen. Tämä on tärkeää sillä limakalvomuutosten takana voi olla monia sairauksia. Erilaisia purentavaivoja hoidetaan yleensä yksilöllisellä öisin käytettävällä purentakiskolla tai oikomishoidolla, joka on mahdollista myös aikuisiällä. Purentavirhe voi aiheuttaa kipeytymistä ja särkyjä, joista voi kuitenkin päästä eroon suhteellisen helposti kiinteästi asennettavalla oikomiskojeella. Ei siis ihme, että aikuisten oikomishoitojen suosio on kasvanut viime vuosina. Myös esteettiset syyt voivat saada hakeutumaan oikomishoitoon.

Moni kokee, että tutkimuksiin on helpompi päästä yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tällaisesta voi olla esimerkki yksityisten hammashoitoloiden tarjoama uniapneatutkimus, jossa diagnoosi tehdään yöksi kotiin otettavan mittauslaitteen avulla. Yksityisissä hammashoitoloissa tehdään myös suukirurgisia toimenpiteitä, kuten hampaiden poistoja, sekä erilaisia tutkimuksia kuten röntgenkuvaus, sylkitutkimus ja kudosnäytteenotto. Palveluihin kuuluu niin ikään proteettinen hammashoito, jonka valikoima on tänä päivänä huomattavan laaja. Hammasproteeseja on saatavilla sekä kiinteinä että irrotettavina ja erilaisilla tekniikoilla ja materiaaleilla toteutettuna. Nykyaikaa edustavat implantit, joilla hampaat kiinnitetään suoraan leukaluuhun. Näin ne sekä näyttävät että tuntuvat luonnollisilta ja toimivat kuten aidot hampaat.

Hammaslääkäripelkoa potevalle yksityinen hammashoitola voi olla ainoa vaihtoehto. Pelkopotilaalle on tarjolla niin lääkkeellistä rentoutusta kuin nukutustakin. Nukutus voi olla tarpeen myös pitkissä ja vaativissa toimenpiteissä, jolloin hampaat saadaan useiden käyntien sijaan kerralla kuntoon. Lääkitys on tarvittaessa mahdollista myös lapsipotilaille.

On tavallista, että perheen aikuiset asioivat yksityisessä hammashoitolassa, mutta lapset käyttävät julkisen hammashuollon palveluita. Yksityiset hammashoitolat tarjoavat kuitenkin lapsipotilaille samoja palveluita kuin aikuisillekin. Ja jos perheen junioreilta ei hampaiden harjaus suju tarvittavalla tarkkuudella, voi hammaspeikkojen karkottamista treenata varaamalla heille ajan suun terveyttä edistävän kotihoidon opetukseen.

Yksityiset hammaslääkäriasemat markkinoivat toimintaansa sekä nopeudella että kiireettömyydellä. Nopeus on valttia ajanvarauksen yhteydessä, kun taas kiireettömyyttä potilas arvostaa hoitoa saadessaan. Osassa hoitoloista toimintaa on tehostettu siten, että vaikka varsinaisen hoidon ja tutkimuksen suorittaa hammaslääkäri, potilas viettää enemmän aikaa suuhygienistin kuin lääkärin seurassa. Näin hammaslääkäri pystyy ottamaan vastaan useampia potilaita työpäivän aikana. Tällaiset tehostamisratkaisut liittyvät usein hintakilpailuun, jota esiintyy lähinnä suuremmissa kaupungeissa, joissa yksityisiä hoitolaitoksia on useita.

Tarjolla olevat hoidot ja niiden kustannukset vaihtelevat hoitoloittain. Useimmissa paikoissa tarjotaan kaikenlaista hammashoitoa, mutta jotkut niistä keskittyvät vain tiettyihin palveluihin, kuten kosmeettiseen hammashoitoon. Hintaerot eri hoitoloiden välillä ovat suuria ja täsmällisten hintavertailuiden tekeminen etukäteen on erittäin vaikeaa, sillä esimerkiksi verkkosivuilla ilmoitetut hinnat ovat yleensä suuntaa-antavia. Kela korvaa osan yksityishammaslääkärin antaman hoidon kustannuksista. Korvausta saa myös suuhygienistin suorittamasta hoidosta silloin, kun hoito perustuu yksityishammaslääkärin antamaan määräykseen. Korvausta ei kuitenkaan saa kosmeettisista tai proteettisista toimenpiteistä.

Yksityiset hammashoitolat tekevät monia erilaisia hoitoja. Kunnalliseen hammashoitoon verrattuna keskeisimpänä erona on yksityisissä hoitoloissa tehtävät kosmeettiset hoidot hammaskoruista ja valkaisuista aina esteettiseen oikaisuhoitoon ja hammaskuoriin. Yksityisten hoitoloiden palvelut eivät kuitenkaan rajoitu vain näihin, vaan niissä tehdään myös perushammashoitoa sekä suuria ja vaativia operaatioita. Olipa toiveenasi helmenvalkoinen hammasrivistö tai purennan aiheuttamasta leukakivusta pääseminen, voi hyvinkin olla vaivan arvoista tutustua paikkakuntasi yksityisten hammashoitoloiden palveluvalikoimaan.

Katso kaikki palvelumme: www.hampaidentehovalkaisu.fi

Mitä eri hoitoja voidaan tehdä yksityisessä hammashoitolassa?

Kun on tarve hammashoitoon, kunnallisen hammashoidon lisäksi voidaan käyttää yksityisiä hammashoitoloita. Ne täydentävät kunnallisia suun terveydenhuollon palveluja. Yksityisellä puolella saa samalla tavalla kokonaisvaltaista hammashoitoa kuten kunnallisellakin puolella. Lisäksi on hoitomuotoja, joita voi saada vain yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella resurssit riittävät myös esteettisiin hoitoihin ja kiinteään protetiikkaan. Yksityisillä hammaslääkäreillä on myös mahdollisuus erikoistua vain tiettyihin asioihin. Erikoistua voi vaikka hammaslääkäripelkoisten potilaiden hoitamiseen.

Esteettisillä hoidoilla miellyttävämmän näköiset hampaat

Esteettisessä hammashoidossa hampaiden ulkonäköä muutetaan silmää paremmin miellyttäväksi. Ne eivät ole välttämättömiä, koska ne eivät uhkaa terveyttä ja niitä ei tehdä kipujen takia vaan pelkästään kauneusvirheiden takia. Siksi onkin ymmärrettävää että niitä tehdään vain yksityisissä hammashoitoloissa, koska kunnallisten hammashoitoloiden jonot ovat jo muutenkin pitkiä. Esteettisiä hoitoja ovat hampaiden valkaisu, keraamiset hammaslaminaatit sekä etualueen muotoilu- ja oikomishoidot. Esteettinen hammashoito voi olla myös pelkästään suuhygienistin tekemä hammaskiven ja värjäymien poisto.
Hampaiden valkaisulla saadaan korjattua hampaiden erilaisia värivirheitä, joita saattaa tulla mm. kahvin juonnista ja tupakoinnista. Mutta ne voivat johtua myös vanhoista juurihoidoista, värjäytyneistä paikoista, amalgaamitäytteistä tai kiillehäiriöistä.

Keraamiset hammaslaminaatit eli kuoret ovat hyvä hoitovaihtoehto suun etualueelle, jos hampaissa on kulumia, asentovirheitä tai niitä on paikattu runsaasti. Niillä voidaan muuttaa hampaiden leveyttä, jolloin hammasrakoja saadaan pienemmäksi ja hampaita saadaan niillä myös enemmän ulos rivistössä. Keraamiset kuoret ovat kynsimäiset ja ne liimataan muovilla hampaan pinnalle. Katso lisää eri esteettisistä hoidoista etusivultamme.

Esteettisiä hoitoja ovat myös oikomishoidot ja hionnat. Hampaiden oikomisilla ja hionnalla hampaista voidaan saada miellyttävämmän näköiset ilman keraamisia hammaslaminaatteja. Miellyttävämmän hymyn lisäksi oikomishoidosta on apua myös purentaongelmiin. Purentaongelmia hoidetaan myös kunnallisissa hammashoitoloissa. Hionta voi olla kevyttä, jolloin tasoitetaan vain rosoisia tai vinoon kuluneita hampaiden kärkiä ja muutetaan hampaiden pituus- ja kokoeroja. Suuremmissa muutoksissa yhdistetään kevythionta hampaan muotoiluun paikka-aineella.

Kiinteää protetiikkaa vain yksityisissä hammashoitoloissa

Hammaspuutoksia korvaavia hoitoja kutsutaan protetiikaksi. Jos hammas joudutaan poistamaan, niin tilalle tarvitaan korvaava hammas. On olemassa useita vaihtoehtoja keinojuurista ja kiinteistä silloista irrotettaviin osa- tai jopa kokoproteeseihin saakka. Myös hammaslaminaatit kuuluvat tähän kategoriaan koska niillä voidaan korjata puuttuvia osia hampaista. Kiinteä protetiikka tarkoittaa sellaisia proteeseja, joita potilas ei itse voi poistaa suustaan. Kunnallisessa hammashoidossa tehdään harvoin kiinteää protetiikkaa puutteellisen osaamisen ja riittämättömien resurssien takia. Proteesi voi olla myös sellainen, jonka potilas voi itse ottaa pois suusta. Näitä tehdään myös kunnallisella puolella.

Hammaslääkäripelkoiselle hoitoa myös itse pelkoon

Hammaslääkäripelko on erittäin yleistä. Osa jättää hammaslääkärissä käynnin kokonaan väliin pelon takia. Yksityisissä hammashoitoloissa voi varata ajan aina samalle hammaslääkärille ja kun lääkäri on tuttu niin se saattaa myös auttaa hammaslääkäripelossa. Sama hammaslääkäri auttaa ja tuntee potilaan paremmin ja tämä voi jopa vähentää hoitojen määrää. Tuttu hammaslääkäri tuntee potilaan suun tilanteen ja hoitohistorian.


Jotkut hammaslääkäriasemat ovat erikoistuneet hammaslääkäripelkoisiin potilaisiin. Rentoutumista voi kokeilla jokainen hammaslääkäri: keskustella hitaasti tai puhua potilaan pyörryksiin. Jos nämä eivät auta niin on olemassa järeämpiäkin keinoja. Näitä ei voi saada kovinkaan monessa hammashoitolassa eikä kaikkia edes jokaisessa kaupungissa. Ilokaasu on turvallinen ja edullinen vaihtoehto ja samoin voidaan käyttää myös rauhoittavia lääkkeitä. Hammaslääkäripelko voi olla niin itsepintaista että ainoa keino on potilaan nukutus, joka on kallis vaihtoehto. On olemassa myös kevyt nukutus, joka sopii lyhyisiin toimenpiteisiin. Siinä potilas ei ole kokonaan unessa, mutta ei välttämättä muista tilanteesta mitään. Mikään edellä mainituista ei poista pelkoa, mutta ne auttavat rentoutumaan ja tukevat pelon hoitamista.

Jos hoidossa halutaan poistaa myös pelkoa, niin yksi vaihtoehto on käyttää hypnoosia. Tämä on periaatteessa vain potilaan rentouttamista, jossa hammaslääkäri esimerkiksi neuvoo potilasta miettimään jotain mukavaa paikkaa ja menemään mielessään sinne. Hypnoosia käyttävät harvat hammaslääkärit ja hypnoosiherkkyyskin vaihtelee potilaiden välillä.
Yksityinen hammashoitola on kalliimpi vaihtoehto, mutta sieltä saa monipuolisempaa hoitoa ja sinne saa ajan lyhyelläkin varoitusajalla. Vaihtoehtoja on paljon ja esimerkiksi Oulun kokoisessa kaupungissa niitä löytyy lähes jokaisesta kaupunginosasta ja joistakin useampikin.